0سبد خرید

لطفا جهت تایید قیمت و موجودی با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

انبار آهن کیتا

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
پروفیل لنگه دری ضخامت 2 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

14.8

kg

28,970 تومان 0

انبار

پروفیل چهارچوبی ضخامت 2 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

14.8

kg

28,970 تومان 0

انبار

چهارچوب فلزی فرانسوی ضخامت 2 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

26

kg

28,970 تومان 0

انبار

پروفیل زد 18 ضخامت 2 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

30

kg

37,600 تومان 0

انبار

پروفیل زد 18 ضخامت 2.5 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

38

kg

36,000 تومان 0

انبار

پروفیل زد 18 ضخامت 3 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

47

kg

36,000 تومان 0

انبار

پروفیل زد 20 ضخامت 2.5 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

41

kg

36,000 تومان 0

انبار

پروفیل زد 20 ضخامت 3 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

49

kg

36,000 تومان 0

انبار

پروفیل زد 22 ضخامت 2.5 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

43

kg

36,000 تومان 0

انبار

پروفیل زد 22 ضخامت 3 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

52

kg

36,000 تومان 0

انبار

صنایع فولاد هیربد زرندیه

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
پروفیل 10*20 ضخامت1.8 هیربد زرندیه

شاخه 6 متری

5

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 20*20 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه

شاخه 6 متری

6.7

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 25*25 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه

شاخه 6 متری

8.5

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 10*30 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه

شاخه 6 متری

6.7

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 20*30 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه

شاخه 6 متری

8.4

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 30*30 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه

شاخه 6 متری

10.1

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 20*40 ضخامت 1.8هیربد زرندیه

شاخه 6 متری

10.1

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 30*40 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه

شاخه 6 متری

11.8

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 40*40 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه

شاخه 6 متری

13.5

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 20*50 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه

شاخه 6 متری

11.8

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 30*50 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه

شاخه 6 متری

13.5

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

بنگاه تهران

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
پروفیل آبرو یک طرفه ضخامت3 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

3

90

kg

60,000 تومان 0

انبار

پروفیل آبرو دو طرفه ضخامت3 بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

3

115

kg

60,000 تومان 0

انبار

کارخانه پروفیل اصفهان(جباری)

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
پروفیل 20*20 ضخامت 2 پروفیل اصفهان

شاخه 6 متری

7.5

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 25*25 ضخامت 2 پروفیل اصفهان

شاخه 6 متری

9.5

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 30*30 ضخامت 2 پروفیل اصفهان

شاخه 6 متری

11.3

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 40*40 ضخامت 2 پروفیل اصفهان

شاخه 6 متری

15

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 50*50 ضخامت 2 پروفیل اصفهان

شاخه 6 متری

19

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 60*60 ضخامت2 پروفیل اصفهان

شاخه 6 متری

23.6

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 70*70 ضخامت 2 پروفیل اصفهان

شاخه 6 متری

26.4

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 80*80 ضخامت 2 پروفیل اصفهان

شاخه 6 متری

30.2

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 90*90 ضخامت 2 پروفیل اصفهان

شاخه 6 متری

34

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان

شاخه 6 متری

9.4

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان

شاخه 6 متری

12

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان

شاخه 6 متری

14.2

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان

شاخه 6 متری

18.8

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان

شاخه 6 متری

23.8

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان

شاخه 6 متری

28.2

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان

شاخه 6 متری

33

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان

شاخه 6 متری

37.8

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان

شاخه 6 متری

42.5

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

لوله پروفیل فولاد علویجه

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
پروفیل 20*20 ضخامت 2 علویجه

شاخه 6 متری

7.5

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 30*30 ضخامت 2 علویجه

شاخه 6 متری

11.3

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 40*40 ضخامت 2 علویجه

شاخه 6 متری

15

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 علویجه

شاخه 6 متری

9.4

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 علویجه

شاخه 6 متری

14.2

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 علویجه

شاخه 6 متری

18.8

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

فولاد پروفیل مشهد

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
پروفیل 2×20×20 فولاد پروفیل مشهد

شاخه 6 متری

7.5

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 2×30×30 فولاد پروفیل مشهد

شاخه 6 متری

11.3

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

پروفیل 2×40×40 فولاد پروفیل مشهد

شاخه 6 متری

15

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

انبار اصفهان

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2

7.7

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 10*20 ضخامت 2 انبار اصفهان

شاخه 6 متری

2

5.7

kg

تماس بگیرید 0

انبار

قوطی صنعتی 20*30 ضخامت 2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2

9.5

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2

11.5

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2

18.8

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 70*70 ضخامت 2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2

27

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2

23

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 40*100 ضخامت 2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2

27

kg

19,970 تومان 0

انبار

قوطی گالوانیزه 20*20 ضخامت 2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2

8.2

kg

48,000 تومان 0

انبار

قوطی گالوانیزه 70*70 ضخامت 2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2

28.5

kg

48,000 تومان 0

انبار

قوطی گالوانیزه 40*80 ضخامت 2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2

24.4

kg

48,000 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2.5 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2.5

10

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2.5 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2.5

15

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2.5

19

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2.5

24

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 70*70 ضخامت 2.5 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2.5

33

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2.5 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2.5

29

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 40*100 ضخامت 2.5 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2.5

33

kg

19,570 تومان 0

انبار

قوطی گالوانیزه 20*20 ضخامت 2.5 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2.5

10.25

kg

48,000 تومان 0

انبار

قوطی گالوانیزه 70*70 ضخامت 2.5 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2.5

35.6

kg

48,000 تومان 0

انبار

قوطی گالوانیزه 40*80 ضخامت 2.5 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2.5

30.5

kg

48,000 تومان 0

انبار

قوطی ستونی 130*130 ضخامت 3 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

3

74

kg

35,000 تومان 0

انبار

قوطی ستونی 135*135 ضخامت 3 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

3

78

kg

35,000 تومان 0

انبار

قوطی ستونی 130*130 ضخامت 3.5 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

3.5

85.7

kg

35,000 تومان 0

انبار

قوطی ستونی 135*135 ضخامت 3.5 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

3.5

85

kg

35,000 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2

11.5

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2.5 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2.5

15

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2

15

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی گالوانیزه 40*40 ضخامت 2.5 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2.5

20.25

kg

48,000 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 50*50 ضخامت 2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2

19

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 50*50 ضخامت 2.5 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2.5

23.5

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 60*60 ضخامت 2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2

23

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی گالوانیزه 40*40 ضخامت 2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2

16.2

kg

48,000 تومان 0

انبار

قوطی گالوانیزه 60*60 ضخامت 2 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2

24.4

kg

48,000 تومان 0

انبار

قوطی صنعتی 60*60 ضخامت 2.5 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2.5

28.3

kg

56,500 تومان 0

انبار

قوطی گالوانیزه 60*60 ضخامت 2.5 انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2.5

30.5