0سبد خرید

لطفا جهت تایید قیمت و موجودی با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
نبشی3*5سپهر ایرانیان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2.5

9.5

kg

28,800 تومان 0

کارخانه

انبار آهن کیتا

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
سپری 3 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

12

kg

29,500 تومان 0

انبار

سپری 4 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

16

kg

29,500 تومان 0

انبار

سپری 5 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

21

kg

29,500 تومان 0

انبار

سپری 6 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

32

kg

29,500 تومان 0

انبار

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
نبشی 7*8سپهر ایرانیان

انتخاب کنید

تماس بگیرید 0
سپری 3*3*3 سپهر ایرانیان

11

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

سپری 4*4*4 سپهر ایرانیان بروزرسانی: 1402/03/11

16

kg

28,700 تومان 0

کارخانه

سپری 5*5*5 سپهر ایرانیان بروزرسانی: 1402/03/11

21

kg

28,700 تومان 0

کارخانه

نبشی 3*3 سپهر ایرانیان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2

6.2

kg

28,000 تومان 0

کارخانه

نبشی 3*4سپهر ایرانیان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

2.5

7

kg

28,700 تومان 0

کارخانه

نبشی4*4 سپهر ایرانیان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

3

8

kg

27,800 تومان 0

کارخانه

نبشی 4*5سپهر ایرانیان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

3

11

kg

28,200 تومان 0

کارخانه

نبشی 5*5سپهر ایرانیان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

4

15

kg

28,200 تومان 0

کارخانه

نبشی5*6 سپهر ایرانیان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

4

15

kg

28,200 تومان 0

کارخانه

نبشی6*6 سپهر ایرانیان بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

5

22

kg

28,200 تومان 0

کارخانه

شرکت فولاد تبریز ( فولاد ناب تبریز )

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
نبشی 3*45*45 ناب تبریز

5SP

شاخه 6 متری

3

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 3*60*60 ناب تبریز

5SP

شاخه 6 متری

3

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 4*40*40 ناب تبریز بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

4

kg

27,200 تومان 0

کارخانه

نبشی 4*25*25 ناب تبریز

5SP

شاخه 6 متری

4

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 4*45*45 ناب تبریز

5SP

شاخه 6 متری

4

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 4*60*60 ناب تبریز

5SP

شاخه 6 متری

4

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 4*70*70 ناب تبریز بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

4

kg

27,500 تومان 0

کارخانه

نبشی 5*60*60 ناب تبریز بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

5

kg

27,300 تومان 0

کارخانه

نبشی 5*45*45 ناب تبریز

5SP

شاخه 12 متری

5

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 5*63*63 ناب تبریز

5SP

شاخه 6 متری

5

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 5*70*70 ناب تبریز بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

5

kg

27,200 تومان 0

کارخانه

نبشی 5*75*75 ناب تبریز بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

5

kg

28,600 تومان 0

کارخانه

نبشی 6*50*50 ناب تبریز

5SP

شاخه 6 متری

6

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 6*70*70 ناب تبریز بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

6

kg

27,000 تومان 0

کارخانه

نبشی 6*80*80 ناب تبریز بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

6

kg

27,300 تومان 0

کارخانه

نبشی 6*63*63 ناب تبریز بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

6

kg

28,800 تومان 0

کارخانه

نبشی 6*75*75 ناب تبریز بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

6

kg

28,600 تومان 0

کارخانه

نبشی 7*70*70 ناب تبریز بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

7

kg

27,000 تومان 0

کارخانه

نبشی 7*80*80 ناب تبریز بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

7

kg

27,200 تومان 0

کارخانه

نبشی 7*100*100 ناب تبریز

5SP

شاخه 6 متری

7

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 8*100*100 ناب تبریز

5SP

شاخه 6 متری

8

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 10*100*100 ناب تبریز

5SP

شاخه 6 متری

10

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 3*30*30 ناب تبریز

5SP

شاخه 6 متری

3

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 3*40*40 ناب تبریز بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

3

kg

27,800 تومان 0

کارخانه

نبشی 4*50*50 ناب تبریز بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

4

kg

27,400 تومان 0

کارخانه

نبشی 3*50*50 ناب تبریز بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

5

kg

27,800 تومان 0

کارخانه

نبشی 5*50*50 ناب تبریز بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

5

kg

27,300 تومان 0

کارخانه

نبشی 6*60*60 ناب تبریز بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

6

kg

27,200 تومان 0

کارخانه

نبشی 8*80*80 ناب تبریز بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

8

kg

27,200 تومان 0

کارخانه

صنایع فولاد کوهپایه

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
نبشی 2*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان

5SP

شاخه 6 متری

2

6.5

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 2*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان

5SP

شاخه 6 متری

2

5.5

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 2*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان

5SP

شاخه 6 متری

2

9.5

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 3*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان

5SP

شاخه 6 متری

3

12

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 3*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان

5SP

شاخه 6 متری

3

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 4*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان

5SP

شاخه 6 متری

4

9.5

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 3*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان

5SP

شاخه 6 متری

3

8.5

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 4*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان

5SP

شاخه 6 متری

4

15

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

گروه صنعتی شکفته

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
نبشی 3*30*30 شکفته مشهد بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

3

8.2

kg

26,900 تومان 0

کارخانه

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

4

14.5

kg

27,100 تومان 0

کارخانه

نبشی 5*50*50 شکفته مشهد

5SP

شاخه 6 متری

5

22.7

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 6*60*60 شکفته مشهد بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

6

32.7

kg

26,600 تومان 0

کارخانه

نبشی 8*80*80 شکفته مشهد بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

8

78

kg

26,600 تومان 0

کارخانه

نبشی 10*100*100 شکفته مشهد

5SP

شاخه 6 متری

10

90

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 12*120*120 شکفته مشهد

5SP

شاخه 6 متری

12

116

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

کارخانه فولاد ظهوریان مشهد

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
نبشی 2.5*30*30 ظهوریان بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

2.5

7.5

kg

26,270 تومان 0

کارخانه

نبشی 5*50* 50ظهوریان بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

5

19

kg

26,270 تومان 0

کارخانه

نبشی 3*30*30 ظهوریان بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

3

8

kg

27,000 تومان 0

کارخانه

نبشی 3*40*40 ظهوریان بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

3

10

kg

27,000 تومان 0

کارخانه

نبشی 3*50*50 ظهوریان بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

3

15

kg

26,500 تومان 0

کارخانه

نبشی 4*50*50 ظهوریان بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

4

18

kg

26,500 تومان 0

کارخانه

نبشی 5*60*60 ظهوریان بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

5

28

kg

26,800 تومان 0

کارخانه

نبشی 8*80*80 ظهوریان بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

8

48

kg

26,700 تومان 0

کارخانه

نبشی 10*100*100 ظهوریان بروزرسانی: 1402/03/11

5SP

شاخه 6 متری

10

85

kg

26,700 تومان 0

کارخانه

مجتمع صبا فولاد منظومه

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
نبشی 50*50 ضخامت 4 صبا فولاد منظومه

شاخه 6 متری

28.5

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 50*50 ضخامت5 صبا فولاد منظومه بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

47.5

kg

22,300 تومان 0

کارخانه

نبشی 60*60 ضخامت6 صبا فولاد منظومه

شاخه 6 متری

61

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 40*40ضخامت4 صبا فولاد منظومه

شاخه 6 متری

30

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

مجتمع نورد فولاد اشتهارد

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
نبشی 4 ضخامت3 اشتهارد بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

10

kg

27,850 تومان 0

کارخانه

نبشی4 ضخامت2.5 اشتهارد بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

9

kg

27,850 تومان 0

کارخانه

نبشی 8 ضخامت8 اشتهارد بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

56

kg

26,900 تومان 0

کارخانه

نبشی 10ضخامت10 اشتهارد بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

86

kg

27,100 تومان 0

کارخانه

نبشی 10 ضخامت9 اشتهارد

شاخه 6 متری

83

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی 10 ضخامت8 اشتهارد

شاخه 6 متری

79

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نبشی10 ضخامت 7 اشتهارد

شاخه 6 متری

76

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

فولاد جاوید بناب

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
نبشی 3*40 سبک جاوید بناب بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

kg

29,200 تومان 0

کارخانه

نبشی3*40 جاوید بناب بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

kg

28,000 تومان 0

کارخانه

نبشی 4*40 سبک جاوید بناب بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

kg

27,510 تومان 0

کارخانه