0سبد خرید

لطفا جهت تایید قیمت و موجودی با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

کارخانه ذوب آهن اصفهان

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت

12

تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان

IPE

شاخه 12 متری

120

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

14

تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

155

kg

32,100 تومان 0

کارخانه

16

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

188

kg

30,800 تومان 0

کارخانه

18

تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

228

kg

30,300 تومان 0

کارخانه

20

تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

268

kg

32,500 تومان 0

کارخانه

22

تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

313

kg

30,800 تومان 0

کارخانه

24

تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

368

kg

30,200 تومان 0

کارخانه

27

تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

440

kg

30,200 تومان 0

کارخانه

30

تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

500

kg

31,000 تومان 0

کارخانه

انبار آهن کیتا

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت

12

تیرآهن 12 ذوب آهن انبار آهن کیتا

IPE

شاخه 12 متری

120

kg

تماس بگیرید 0

انبار

14

تیرآهن 14 ذوب آهن انبار آهن کیتا

IPE

شاخه 12 متری

155

kg

تماس بگیرید 0

انبار

16

تیرآهن 16 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

188

kg

6,000,000 تومان 0

انبار

18

تیرآهن 18 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

228

kg

7,000,000 تومان 0

انبار

20

تیرآهن 20 ذوب آهن انبار آهن کیتا

IPE

شاخه 12 متری

368

kg

تماس بگیرید 0

انبار

22

تیرآهن 22 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

313

kg

10,000,000 تومان 0

انبار

24

تیرآهن 24 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

368

kg

11,300,000 تومان 0

انبار

27

تیرآهن 27 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

440

kg

12,400,000 تومان 0

انبار

مجتمع فولاد ظفر بناب

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت

14

تیرآهن 14 ظفر بناب بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

122

kg

28,450 تومان 0

کارخانه

14

تیرآهن 14 ظفربناب

IPE

شاخه 12 متری

130

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

20

تیرآهن 20 ظفر بناب

IPE

شاخه 12 متری

235

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

فولاد البرز ایرانیان فایکو

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت

14

تیرآهن 14 فایکو بروزرسانی: 1402/03/11

سنگین

شاخه 12 متری

155

kg

28,100 تومان 0

کارخانه

16

تیرآهن 16فایکو بروزرسانی: 1402/03/11

سبک

شاخه 12 متری

170

kg

28,100 تومان 0

کارخانه

18

تیرآهن 18 فایکو بروزرسانی: 1402/03/11

سبک

شاخه 12 متری

205

kg

28,100 تومان 0

کارخانه

20

تیرآهن 20 فایکو بروزرسانی: 1402/03/11

سبک

شاخه 12 متری

255

kg

28,100 تومان 0

کارخانه

گروه صنعتی فولاد یزد (احرامیان)

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت

14

تیرآهن 14 یزد (احرامیان)

IPE

شاخه 12 متری

150

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

18

تیرآهن 18 یزد (احرامیان)

IPE

شاخه 12 متری

220

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

24

تیرآهن 24 یزد (احرامیان)

IPE

شاخه 12 متری

350

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نورد کوثر اهواز

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت

14

تیرآهن 14 کوثر اهواز بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

135

kg

29,400 تومان 0

کارخانه

16

تیرآهن 16 کوثر اهواز بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

167

kg

29,400 تومان 0

کارخانه

18

تیرآهن 18 کوثر اهواز

IPE

شاخه 12 متری

215

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

انبار اصفهان

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت

10

تیرآهن هاش 10 سنگین انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

سنگین

شاخه 12 متری

240

kg

55,570 تومان 0

انبار

12

تیرآهن 12 لانه زنبوری انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

CPE

شاخه 12 متری

125

kg

2,870,400 تومان 0

انبار

12

تیرآهن هاش 12 سنگین انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

سنگین

شاخه 12 متری

320

kg

53,570 تومان 0

انبار

14

تیرآهن 14 لانه زنبوری انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

CPE

شاخه 12 متری

155

kg

2,900,400 تومان 0

انبار

14

تیرآهن هاش 14 سنگین انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

سنگین

شاخه 12 متری

400

kg

25,520 تومان 0

انبار

16

تیرآهن 16 لانه زنبوری انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

CPE

شاخه 12 متری

195

kg

3,570,400 تومان 0

انبار

16

تیرآهن هاش 16 سنگین انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

سنگین

شاخه 12 متری

500

kg

33,520 تومان 0

انبار

18

تیرآهن 18 لانه زنبوری انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

CPE

شاخه 12 متری

225

kg

4,350,400 تومان 0

انبار

18

تیرآهن هاش 18 سنگین انبار اصفهان

سنگین

شاخه 12 متری

590

kg

تماس بگیرید 0

انبار

20

تیرآهن 20 لانه زنبوری انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

CPE

شاخه 12 متری

275

kg

5,420,400 تومان 0

انبار

20

تیرآهن هاش 20 سنگین انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

سنگین

شاخه 12 متری

730

kg

27,100 تومان 0

انبار

22

تیرآهن 22 لانه زنبوری انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

CPE

شاخه 12 متری

325

kg

6,220,400 تومان 0

انبار

22

تیرآهن هاش 22 سنگین انبار اصفهان

سنگین

شاخه 12 متری

850

kg

تماس بگیرید 0

انبار

24

تیرآهن 24 لانه زنبوری انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

CPE

شاخه 12 متری

375

kg

7,620,400 تومان 0

انبار

24

تیرآهن هاش 24 سنگین انبار اصفهان

سنگین

شاخه 12 متری

998

kg

تماس بگیرید 0

انبار

26

تیرآهن هاش 26 سنگین انبار اصفهان

سنگین

شاخه 12 متری

1120

kg

تماس بگیرید 0

انبار

27

تیرآهن 27 لانه زنبوری انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

CPE

شاخه 12 متری

425

kg

9,020,400 تومان 0

انبار

28

تیرآهن هاش 28 سنگین انبار اصفهان

سنگین

شاخه 12 متری

1240

kg

تماس بگیرید 0

انبار

30

تیرآهن 30 لانه زنبوری انبار اصفهان

CPE

شاخه 12 متری

507

kg

تماس بگیرید 0

انبار

30

تیرآهن هاش 30 سنگین انبار اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

سنگین

شاخه 12 متری

1400

kg

50,100 تومان 0

انبار

جهان فولاد غرب

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت

14

تیرآهن کرمانشاه سایز 14

IPE

شاخه 12 متری

120

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

16

تیرآهن کرمانشاه سایز16

IPE

شاخه 12 متری

170

kg

تماس بگیرید 0

کارخانه

نتایج 1 تا 52 از کل 52 نتیجه

تیرآهن چیست؟

یکی از مقاطع فولادی طویل  که در ساختمان سازی کاربرد فراوانی دارد تیرآهن می باشد. این محصول فولادی که ظاهر آن شبیه به حروف لاتین H و I است، دارای انواع مختلفی است و در آلیاژها، استانداردها و کاربردهای متفاوتی تولید می شود.

تیرآهن از یک جان و دو بال  تشکیل شده است که ضخامت آنها بسته به نوع تیرآهن متفاوت است. این محصول که بیشتر در ساختمان سازی و صنعت مورد استفاده قرار می گیرد، مهمترین وظیفه آن مقاومت در برابر تنش های ناشی از نیروی خمشی و برشی است، به طوری که بال ها در برابر نیروی خمشی مقاومت می کنند و جان  نیز دارای قدرت خمشی است. 

تیر آهن یکی از مهمترین مصالح ساختمانی مورد استفاده در ساختمان سازی و صنایع مختلف می باشد. این مقاطع فولادی یکی از پروفیل های باز با شکلی شبیه به حروف لاتین H و I است و در انواع مختلفی تولید می شود که به دو دسته اصلی سبک و سنگین تقسیم بندی می شود.
از انواع تیرآهن ها می توان به تیرچه هاش یا IPB، تیر لانه زنبوری یا تیرآهن CNP و IPE و INP اشاره کرد که هر کدام با توجه به فرآیند تولید و استاندارد تولید دارای ویژگی ها و کاربردهای خاصی هستند. تیرآهن معمولی عمدتاً در سایزهای 12 تا 30 به بازار عرضه می شود و عمدتاً در طول های 12 متری تولید می شود.
این ماده از آهن و کربن تشکیل شده و به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی بسیار خوبی که دارد در صنایع ساختمانی، خودروسازی، دریایی و هوافضا، مهندسی مکانیک و ... کاربرد دارد.
خواص فیزیکی و شیمیایی میلگرد این محصول را به پروفیلی با مقاومت بالا در برابر فشار، کشش و خمش تبدیل می کند، همچنین میلگرد به راحتی قابل شکل گیری بوده و مقاومت بالایی در برابر خوردگی و زنگ زدگی دارد.
میلگردها که به دو دسته صنعتی و ساختمانی تقسیم می شوند، کاربرد عمده ای در صنعت ساختمان دارند، بنابراین میلگرد در ساخت سازه های بسیار بلند مانند پل ها، برج ها، ساختمان های بلند، صنایع دریایی و هوافضا و ... کاربرد دارد.  همچنین از تیرآهن در صنایع ماشین سازی و خودروسازی، تولید قطعات ماشین آلات و تولید آهن و فولاد استفاده می شود.

خرید تیرآهن

تیرآهن به عنوان یکی از محصولات فولادی جدید در دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی به وجود آمد. در ابتدا، تیرآهن به صورت تیرهای مسطح و با ضخامت بالا تولید می‌شد که برای استفاده در کارخانجات فولاد، آهنگری و ساختمان‌سازی مناسب بود. اما با گذر زمان و توسعه فناوری، تولید تیرآهن به شکل‌ها و اندازه‌های مختلفی انجام می‌شود.

مراحل تولید تیرآهن

تولید تیرآهن از چند مرحله‌ی اصلی تشکیل شده است که در ادامه به توضیح آن‌ها پرداخته می‌شود.

مرحله‌ی ۱: تولید بلوم

تولید تیرآهن با تولید بلوم آغاز می‌شود. بلوم‌ها در فرآیند آهن‌ریزی به وسیله‌ی فرایند انتقال حرارت از جریان هوای سرد به فولاد مذاب تولید می‌شوند. در این فرآیند، کف قطعه‌ی فولادی در داخل دستگاه آهن‌ریزی قرار می‌گیرد و با اعمال حرارت مناسب، فولاد ذوب شده به صورت نیمه‌جامد خارج می‌شود. این قطعات نیمه‌جامد، بلوم نامیده می‌شوند. بلوم‌ها به شکل استوانه‌ای با قطر حدود ۱۵۰۰-۲۵۰۰ میلی‌متر و طول ۸-۱۲ متر تولید می‌شوند.

مرحله‌ی ۲: تولید بلوم بلند

بلوم‌های تولید شده در مرحله‌ی قبل، به عنوان ورودی به دستگاه تولید بلوم بلند (Long Product Mill) وارد می‌شوند. در این مرحله، بلوم‌ها با استفاده از دستگاه‌هایی که به سرعت بالا می‌چرخند، به شکل تیرآهن تبدیل می‌شوند. این دستگاه‌ها باعث تغییر شکل بلوم‌ها و تبدیل آن‌ها به شکل‌های مختلفی می‌شوند. تیرآهن‌های تولید شده در این مرحله، با قطرهای مختلفی تولید می‌شوند که در بازار به عنوان تیرآهن با قطر مشخص (مانند ۸ میلی‌متر، ۱۲ میلی‌متر و غیره) شناخته می‌شوند.

مرحله‌ی ۳: تولید تیرآهن با شکل خاص

در مرحله‌ی سوم، تیرآهن‌ها با شکل‌های خاصی تولید می‌شوند. برای تولید تیرآهن‌های با شکل خاص، از دستگاه‌های خاصی استفاده می‌شود که شکل‌های مختلفی را بر روی تیرآهن تولید می‌کنند. مثلاً، در صنایع ساختمانی از تیرآهن‌های با شکل U، L، T و زاویه‌دار برای ساخت و ساز استفاده می‌شود.

مرحله‌ی ۴: آزمایش و بررسی کیفیت

در این مرحله، تیرآهن‌های تولید شده برای آزمایش کیفیت به آزمایشگاه ارسال می‌شوند. در آزمایشگاه، تیرآهن‌ها برای بررسی کیفیت و ضخامت‌سنجی مورد آزمایش قرار می‌گیرند. این آزمایش‌ها به منظور اطمینان از کیفیت، استحکام و مقاومت تیرآهن‌ها انجام می‌شود.

قیمت تیرآهن

تیرآهن یکی از پرکاربردترین پروفیل های فولادی است که در ساخت سازه های بزرگ و اسکلت های فولادی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول در انواع و استانداردهای مختلفی تولید می شود که بر اساس این استانداردها قیمت روزانه هر کیلوگرم آهن و یا در هر شاخه تغییر می کند.
تیرآهن فولادی عمدتاً در سایزهای 12 تا 30 میلی متر و طول 12 متر در بازار موجود است. این محصول فولادی شبیه حروف انگلیسی H و I است که دارای یک روح و دو بال هستند. همچنین بر اساس وزن در دو دسته سبک و سنگین تولید و به 4 دسته INP، IPE، IPB و CPE تقسیم می شود که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند.
قبل از خرید تیرآهن یا پروفیل فولادی دیگر باید مواردی مانند نوع، اندازه، کمیت، کیفیت، برند محصول و استاندارد تولید را به دقت بررسی کرد، زیرا این موارد مستقیماً بر قیمت تیرآهن تأثیر می گذارد.
علاوه بر این مواردی مانند عرضه و تقاضا، نرخ ارز، معاملات بورس کالا، موجودی کالا در بازار، قیمت کالاها، قیمت های جهانی و ... نیز در تعیین قیمت روز آهن مشارکت دارند.

عوامل موثر بر قیمت تیرآهن فولادی

عوامل مختلفی در تعیین قیمت روز تیرآهن دخیل هستند که علاوه بر تیرآهن، سایر پروفیل های فولادی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. از جمله نکات قابل توجه می توان به قیمت کالاها مانند سنگ آهن، نرخ کرایه حمل، عرضه و تقاضا، قیمت دلار، بورس کالا، قیمت جهانی فولاد، قیمت نفت، صدور برخی دستورالعمل ها، حجم ساخت و ساز، تغییرات فصلی، تورم داخلی و جهانی اشاره کرد. وی به میزان صادرات و...

اما علاوه بر فاکتورهای ذکر شده، پارامترهایی مانند برند و کارخانه تولیدی، وزن و اندازه محصول، استاندارد ساخت، تعادل بار و ... در قیمت گذاری وسایل کارآمد هستند.

کاربردهای تیرآهن

تیرآهن به عنوان یکی از محصولات پرکاربرد فولادی در صنایع مختلفی از جمله ساختمان‌سازی، خودروسازی، صنایع دریایی، صنایع نفت و گاز، ساخت و تولید ابزارهای کشاورزی و صنایع دیگر به کار می‌رود. در ادامه به برخی از کاربردهای تیرآهن پرداخته می‌شود.

- ساخت و ساز: تیرآهن به عنوان یکی از مهمترین محصولات فولادی در صنعت ساختمان‌سازی به کار می‌رود. از تیرآهن‌های با شکل U، L، T و زاویه‌دار برای ساخت بنای ساختمان‌ها، پل‌ها و سازه‌های دیگر استفاده می‌شود.

- صنایع دریایی: تیرآهن به عنوان یکی از مهمترین محصولات فولادی در صنایع دریایی به کار می‌رود. در این صنعت از تیرآهن‌های با شکل خاصی برای ساخت قایق‌ها، کشتی‌ها و سازه‌های دریایی استفاده می‌شود.

- صنایع نفت و گاز: تیرآهن به عنوان یکی از محصولات مورد نیاز در صنایع نفت و گاز به کار می‌رود. از تیرآهن‌های با شکل خاصی برای ساخت لوله‌ها، پلت‌فرم‌های دریایی و سازه‌های دیگر استفاده می‌شود.

- سااخت و ساز: تیرآهن به عنوان یکی از مهمترین مواد ساختمانی به کار می‌رود. از تیرآهن برای ساخت سازه‌های فلزی ساختمان‌ها، پل‌ها، تونل‌ها، بلوارها و سازه‌های دیگر استفاده می‌شود.

- خودروسازی: تیرآهن به عنوان یکی از مواد اولیه مورد نیاز در صنایع خودروسازی به کار می‌رود. از تیرآهن برای ساخت قطعات خودرویی مانند بدنه، تیرهای بستری، صفحات داخلی، درب و پنجره استفاده می‌شود.

- صنعت ریلی: تیرآهن به عنوان یکی از مهمترین مواد ساخت ریل‌ها به کار می‌رود. تیرآهن‌های با شکل خاصی برای ساخت ریل‌های مسافری، ریل‌های باری و سایر قطعات ریلی استفاده می‌شود.

- صنایع دفاعی: تیرآهن به عنوان یکی از مواد اولیه در صنایع دفاعی به کار می‌رود. از تیرآهن برای ساخت قطعاتی مانند توپ، موشک، سفینه جنگی و سایر قطعاتی که در صنایع دفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرند استفاده می‌شود.

- صنایع خدماتی: تیرآهن به عنوان یکی از مواد اولیه مورد نیاز در صنایع خدماتی به کار می‌رود. از تیرآهن برای ساخت قطعاتی مانند میله‌های تأسیساتی، قطعات ساختمانی، قطعات چرخ‌دنده و سایر قطعات مورد نیاز در صنایع خدماتی استفاده می‌شود.

در کل، تیرآهن به عنوان یکی از مواد اولیه بسیار مهم در بسیاری از صنایع به کار می‌رود و بدون آن تولید بسیاری از محصولات امکان‌پذیر نیست.

 عوامل موثر بر قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن به صورت مستقیم تحت تأثیر قیمت فولاد و عواملی مانند تقاضا و عرضه، نرخ ارز، هزینه حمل و نقل و قوانین تجاری و صادراتی قرار می‌گیرد.

بیشتر قیمت فولاد در بازار جهانی تحت تأثیر قیمت مواد اولیه مانند سنگ آهن، ذوب آهن، کربن و غیره قرار می‌گیرد. همچنین، تقاضا و عرضه در بازار، نیز بر قیمت تیرآهن تأثیرگذار است. در صورتی که تقاضا برای تیرآهن بیشتر از عرضه باشد، قیمت آن افزایش می‌یابد.

عوامل دیگری که بر قیمت تیرآهن تأثیر گذار هستند، شامل نرخ ارز و هزینه حمل و نقل هستند. در صورتی که نرخ ارز بالا باشد، هزینه واردات تیرآهن برای بازرگانان بیشتر می‌شود و قیمت آن در بازار داخلی افزایش می‌یابد. همچنین، هزینه حمل و نقل نیز می‌تواند تأثیر گذار بر قیمت تیرآهن باشد.

قوانین تجاری و صادراتی نیز می‌توانند بر قیمت تیرآهن تأثیر گذار باشند. به عنوان مثال، اگر یک کشور از صادرات تیرآهن خودداری کند، عرضه کاهش می‌یابد و قیمت آن افزایش می‌یابد.

در کل، قیمت تیرآهن تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، تجاری و صنعتی قرار دارد که همگی بر آن تأثیرگذار هستند.

مشخصات و کاربرد تیرآهن


تیرآهن به عنوان یکی از اساسی ترین محصولات فولادی در صنعت ساختمان شناخته می شود و با توجه به استانداردهایی که بر اساس آن تولید می شود دارای ویژگی های متفاوتی است به همین دلیل کاربردهای متفاوتی برای این پروفیل در نظر گرفته می شود.

علاوه بر ویژگی های ذکر شده در بالا برای انواع تیرآهن، نصب آسان، افزایش مقاومت سازه، کاهش مصرف پروفیل های فولادی، سرعت بالای اجرا، امکان اسکلت بندی ساختمان های بلند و ... تیرهای مناسب در ساخت و ساز ساختمان

اگرچه هر تیرآهن به دلیل تفاوت در خصوصیات مکانیکی و شیمیایی کاربردهای متفاوتی دارد، اما بر این اساس می توان از تیرها برای ساخت آسمان خراش، سوله، کشتی سازی و ساخت اسکله، کاربری پالایشگاه، اتصال ستون، ساخت خرپا، تیرهای متوسط و ثانویه استفاده کرد. آستانه، پوشش سقف، ساخت پل و غیره

شایان ذکر است اندازه، وزن و استاندارد تیر از عوامل مهمی هستند که در تعیین کارایی و استفاده از تیر نقش بسزایی دارند.

انواع تیرآهن بر اساس سایز

تیرآهن‌ها بر اساس ابعاد و سایزهای مختلفی تولید می‌شوند. در زیر، به برخی از انواع تیرآهن‌ها بر اساس سایز آنها اشاره می‌شود:

1. تیرآهن 6 میلی‌متری: این نوع تیرآهن برای ساخت قطعات کوچکتر مانند درب و پنجره‌ها، فریم‌های ساختمانی و سازه‌های کوچکتر استفاده می‌شود.

2. تیرآهن 8 میلی‌متری: این نوع تیرآهن برای ساخت سازه‌های کوچکتری مانند سازه‌های خانگی، پل‌های کوچک و قطعات ساختمانی استفاده می‌شود.

3. تیرآهن 10 میلی‌متری: این نوع تیرآهن برای ساخت سازه‌های با ارتفاع متوسط مانند سازه‌های مسکونی، پل‌ها و سازه‌های صنعتی استفاده می‌شود.

4. تیرآهن 12 میلی‌متری: این نوع تیرآهن برای ساخت سازه‌های بلندتر مانند برج‌ها، پل‌های بزرگ و سازه‌های صنعتی بزرگ استفاده می‌شود.

5. تیرآهن 14 میلی‌متری:  یکی از انواع تیرآهن است که با قطر 14 میلی‌متر تولید می‌شود. این نوع تیرآهن برای ساخت سازه‌های بلندتر از تیرآهن 12 میلی‌متری، مانند برج‌های بلند، پل‌های بزرگ و سازه‌های صنعتی بزرگ استفاده می‌شود.

5. تیرآهن 16 میلی‌متری: این نوع تیرآهن برای ساخت سازه‌های بسیار بلند مانند ساختمان‌های بلند، برج‌ها، پل‌های بزرگ و سازه‌های صنعتی بزرگ استفاده می‌شود.

همچنین، تیرآهن‌ها بر اساس نوع موادی که از آنها ساخته شده‌اند، مانند فولاد ضد زنگ، فولاد ضد زنگ، فولاد ضد خوردگی و غیره، دسته‌بندی می‌شوند.

انواع تیرآهن بر اساس استانداردهای جهانی


متداول ترین تقسیم بندی تیرآهن در بازار بر اساس استانداردهای بین المللی تولید است، این استانداردها شامل تیرآهن IPE، تیرآهن INP، تیرآهن IPB یا تیر هش، تیرچه CNP یا تیر لانه زنبوری می باشد. ویژگی های هر یک از این استانداردها در زیر به اختصار بیان خواهد شد.


تیرآهن IPE

این نوع تیرآهن که بیشترین استفاده را دارد در بازار به عنوان تیرآهن معمولی نیز شناخته می شود. همچنین ظاهر این تیرآهن شبیه حرف لاتین I بوده و مطابق با استانداردهای اروپایی تولید شده است.

تیرآهن IPE وزن سبکی دارد و ضخامت آن معمولاً ثابت است، همچنین در سایزهای 8 تا 60 سانتی متر تولید می شود که عمدتاً در ساخت ستون، پوشش سقف، خرپا، دامن و ... استفاده می شود.

تیرآهن INP

این نوع تیر که بر اساس استانداردهای روسی و چینی تولید می شود، شبیه حرف لاتین I like IPE beam است اما بال تیر INP با دور شدن از تیر کوچکتر می شود.

این محصول که در سایزهای 8 تا 60 سانتی متر تولید می شود بیشترین کاربرد را در سازه های بلندمرتبه از جمله ساخت خرپا، پوشش سقف، تخته دامن و ... دارد.

IPB یا تیرآهن هش

این نوع تیر که ظاهری H مانند دارد به اسپارهای پهن نیز معروف است. تیرآهن به طور کلی دارای دو استاندارد سبک، سنگین و فوق سنگین هستند که به عنوان تیر بال پهن سبک HEA، تیر بال پهن سنگین HEB و تیر فوق سنگین TPB شناخته می شوند. لازم به ذکر است که حرف L قرار گرفته روی تیر به معنی سبک بودن آن و حرف V به معنای زیاد بودن وزن آن است.

این تیرآهن عریض معمولاً در طول های 12 متر یا بیشتر و سایزهای 100 تا 1000 میلی متر تولید می شود و به دلیل استحکام بالا بیشترین کاربرد را در ساخت پل ها، برج ها، سدها و تأسیسات صنعتی دارد.

تیرآهن CNP یا لانه زنبوری


وجود سوراخ هایی در هسته تیر که شبیه لانه زنبوری است، این محصول را به تیر لانه زنبوری یا مشبک معروف کرده است. این نوع تیر نسبت به انواع دیگر کاربرد کمتری دارد و معمولاً سوراخ های آن پس از تولید با دست ایجاد می شود.

تیرهای زنبور عسل معمولاً با طول 12-18 متر و ارتفاع 80-300 میلی متر تولید می شوند. لازم به ذکر است که تولید تیر زنبور عسل با ایجاد سوراخ بر روی هر نوع تیرچه معمولی یا هش ایجاد می شود، همچنین این تیرآهن به دلیل وزن سبک از قیمت مناسبی برخوردار است.

دیدگاه‌ها  
0
0
# احمد 1401-07-24 09:13
عالی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0
0
# ارادتمند شما سبحانی 1401-07-25 08:52
سلام علیکم از این که از گروه شما میلگرد و تیر آهن ساختمان خود را خرید کرده ام خشنودم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0
0
# پشتیبانی آهن کیتا 1401-07-25 08:54
باعث افتخار ما هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید