0سبد خرید

انبار آهن کیتا

قیمت میلگرد آجدار انبار آهن کیتا

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت

12

میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

11

kg

28,900 تومان 0

انبار

14

میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

15

kg

25,850 تومان 0

انبار

16

میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

20

kg

26,850 تومان 0

انبار

18

میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

25

kg

26,600 تومان 0

انبار

20

میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

30

kg

26,600 تومان 0

انبار

22

میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

37

kg

26,600 تومان 0

انبار

25

میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

47

kg

26,600 تومان 0

انبار

28

میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

66

kg

26,600 تومان 0

انبار

32

میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

A3

شاخه 12 متری

75

kg

26,600 تومان 0

انبار

قیمت تیرآهن سنگین انبار آهن کیتا

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت

12

تیرآهن 12 ذوب آهن انبار آهن کیتا

IPE

شاخه 12 متری

120

kg

تماس بگیرید 0

انبار

14

تیرآهن 14 ذوب آهن انبار آهن کیتا

IPE

شاخه 12 متری

155

kg

تماس بگیرید 0

انبار

16

تیرآهن 16 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

188

kg

6,000,000 تومان 0

انبار

18

تیرآهن 18 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

228

kg

7,000,000 تومان 0

انبار

20

تیرآهن 20 ذوب آهن انبار آهن کیتا

IPE

شاخه 12 متری

368

kg

تماس بگیرید 0

انبار

22

تیرآهن 22 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

313

kg

10,000,000 تومان 0

انبار

24

تیرآهن 24 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

368

kg

11,300,000 تومان 0

انبار

27

تیرآهن 27 ذوب آهن انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

IPE

شاخه 12 متری

440

kg

12,400,000 تومان 0

انبار

خرید و قیمت سپری انبار آهن کیتا

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
سپری 3 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

12

kg

29,500 تومان 0

انبار

سپری 4 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

16

kg

29,500 تومان 0

انبار

سپری 5 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

21

kg

29,500 تومان 0

انبار

سپری 6 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

32

kg

29,500 تومان 0

انبار

قیمت پروفیل درب و پنجره انبار آهن کیتا

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
پروفیل چهارچوبی ضخامت 2 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

14.8

kg

28,970 تومان 0

انبار

پروفیل لنگه دری ضخامت 2 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

14.8

kg

28,970 تومان 0

انبار

چهارچوب فلزی فرانسوی ضخامت 2 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

26

kg

28,970 تومان 0

انبار

قیمت پروفیل زد (پروفیل z) انبار آهن کیتا

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت

18

پروفیل زد 18 ضخامت 2.5 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

38

kg

36,000 تومان 0

انبار

18

پروفیل زد 18 ضخامت 3 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

47

kg

36,000 تومان 0

انبار

20

پروفیل زد 20 ضخامت 2.5 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

41

kg

36,000 تومان 0

انبار

18

پروفیل زد 18 ضخامت 2 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

30

kg

37,600 تومان 0

انبار

20

پروفیل زد 20 ضخامت 3 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

49

kg

36,000 تومان 0

انبار

22

پروفیل زد 22 ضخامت 2.5 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

43

kg

36,000 تومان 0

انبار

22

پروفیل زد 22 ضخامت 3 انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

52

kg

36,000 تومان 0

انبار

سیم مفتولی سیاه انبار آهن کیتا

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
سیم مفتولی سیاه 2.5 فابریک انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

فابریک

30

kg

33,000 تومان 0

انبار

سیم مفتولی سیاه 2.5 فابریک روکش دار انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

فابریک

15

kg

36,200 تومان 0

انبار

سیم مفتولی سیاه 1.5 تسمه انبار آهن کیتا

کلاف

30

kg

تماس بگیرید 0

انبار

سیم مفتولی سیاه 1.5 فابریک انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

فابریک

30

kg

33,000 تومان 0

انبار

سیم مفتولی سیاه 1.5 فابریک روکش دار انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

فابریک

15

kg

36,200 تومان 0

انبار

سیم مفتولی سیاه 2.5 تسمه انبار آهن کیتا

کلاف

30

kg

تماس بگیرید 0

انبار

لوله گازی رو کار انبار آهن کیتا

محصول قيمت با ارزش افزوده تغییرات قیمت
لوله گازی 1/1.4 اینچ روکار انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

21

kg

43,470 تومان 0

انبار

لوله گازی 2 اینچ روکار انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

33

kg

43,470 تومان 0

انبار

لوله گازی 1 اینچ روکار انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

15.5

kg

43,470 تومان 0

انبار

لوله گازی 1/1.2 اینچ روکار انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

25

kg

43,470 تومان 0

انبار

لوله گازی 3.4 اینچ روکار انبار آهن کیتا بروزرسانی: 1402/03/11

شاخه 6 متری

10.5

kg

43,470 تومان 0

انبار

نتایج 1 تا 42 از کل 42 نتیجه
نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید