0سبد خرید

جدول وزنی آهن

جدول وزن میلگرد میلگرد پروفیلی است با سطح مقطع دایره که به شکل توپر ارائه شده است. میلگردها بر...

جدول وزن تیر آهن تیرآهن یکی از مهمترین و اصلی ترین متریال در مجموعه المان های مورد استفاده در صنعت...

جدول وزن نبشی نبشی در دسته پروفیل های مقطع باز قرار دارد و از دو ضلع عمود بر هم تشکیل شده است. از...

ورق ها از اصلی ترین و به عبارتی پرکاربردترین مقاطع فولادی در صنایع مختلف است از این رو آشنایی با...

جدول وزن پروفیل پروفیل ها از مقاطع فولادی پرکاربرد در صنایع مختلف همچون صنعت خودرو، صنعت ساختمان،...

جدول وزن ناودانی ناودانی از پروفیل های صنعتی و ساختمانی است که در دسته مقاطع باز جای دارد. این...